Doelen

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Tussen nu en 2030 richten zij zich onder andere op  het uitbannen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen.

Daar waar de voorlopers van de Global Goals, de Millenniumdoelen (2000-2015), nog vooral gericht waren op ontwikkelingslanden, richten de nieuwe doelen zich ook specifiek op wat we hier kunnen doen: hier & daar. De Global Goals zijn voor alle mensen in alle landen.

Meer filmpjes zien? Kijk hier op 17 doelen die je deelt