Meet the team

Utrecht4GlobalGoals is een zelfstandige stichting. Vier projectleiders zijn aanspreekpunt voor alle partners en zorgen voor de lopende zaken. Het bestuur van de stichting houdt toezicht op wat er gebeurt en de programmaraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op inhoud en uitvoering. Zij zetten hun kennis en netwerk in om Utrecht4GlobalGoals vleugels te geven. Subsidieaanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. En natuurlijk kunnen we niet zonder enthousiaste vrijwilligers!

Organisatie

Marjolein Meulensteen

Projectleiding

Mail

info@utrecht4globalgoals.nl

Janneke Langelaan

Projectleiding

Mail

info@utrecht4globalgoals.nl

Maike van Eijndthoven

Projectleiding

Mail

info@utrecht4globalgoals.nl

Eefke Meijer

Projectleiding

Mail

fairtrade@utrecht4globalgoals.nl

Bestuur

Fabrice Luijten

voorzitter

Jennie Westendorp

secretaris

Frank Diependaal

penningmeester

Programmaraad

Derek Wilson

Mark Bergevoet

Erik Vleugel

Jaap Breugem

Leendert de Bell

Eva Smulders

Maarten van Deursen

Ellen Tijkotte

Christiaan Hogenhuis

Subsidiecommissie

Janneke Langelaan

Secretaris

Merel Evers

Maarten Kuijpers

Kirsten Palland

Wilma Visser

Vrijwilligers